Advertisement

Podosophia

, Volume 26, Issue 4, pp 160–162 | Cite as

Is manuele therapie effectief bij hielklachten?

 • Amy DiekerEmail author
Internationaal onderzoek
 • 7 Downloads

Samenvatting

Manuele therapie is een veelvuldig toegepaste methode voor de behandeling van hielklachten. Er heerst echter onduidelijkheid over de effectiviteit van deze interventie. In een onlangs gepubliceerde review is een opsomming gemaakt van studies waarin het effect van manuele therapie op pijn en functie bij hielklachten onderzocht werd. Hieruit blijkt dat er consistent bewijs is voor de effectiviteit van soft-tissuemobilisatie. Er is inconsistent bewijs voor de effectiviteit van gewrichtsmobilisatie bij hielklachten. Verder onderzoek naar de effecten van diverse mobilisatietechnieken bij de behandeling van hielklachten is nodig.

Trefwoorden

manuele therapie hielpijn fasciitis plantaris podotherapie 

Literatuur

 1. 1.
  Pollack Y, Shashua A, Kalichman L. Manual therapy for plantar heel pain. Foot (Edinb). 2018;34:11–6.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Saban B, Deutscher D, Ziv T. Deep massage to posterior calf muscles in combination with neural mobilization exercises as a treatment for heel pain: a pilot randomized clinical trial. Man Ther. 2014;19(2):102–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Renan-Ordine R, Alburqurque-Sendin F, Souza DP de, Cleland JA, Fernandez-de-Las-Penas C. Effectiveness of myofascial triggerpoint manual therapy combined with a self-stretching protocol for the management of plantar heel pain: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2011;41(2):43–50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Ajimsha MS, Binsu D, Chithra S. Effectiveness of myofascial release in the management of plantar heel pain: a randomized controlled trial. Foot (Edinb). 2014;24(2):66–71.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Cleland JA, Abbott JH, Kidd MO, Stockwell S, Cheney S, Gerrard DF, et al. Manual physical therapy and exercise versus electrophysical agents and exercise in the management of plantar heel pain: a multicenter randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39(8):573–85.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Celik D, Kus G, Sirma SO. Joint mobilization and stretching exercise vs steroid injection in the treatment of plantar fasciitis: a randomized controlled study. Foot Ankle Int. 2016;37(2):150–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Shashua A, Flechter S, Avidan L, Ofir D, Melayev A, Kalichman L. The effect of additional ankle and midfoot mobilizations on plantar fasciitis: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2015;45(4):265–72.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Den BoschNederland

Personalised recommendations