Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 9, pp 16–27 | Cite as

Hoe creëer je continuïteit en omzetverbetering

Ga de uitdaging aan met jezelf
  • Thalita Smit
Ondernemen
  • 1 Downloads

Samenvatting

Ondanks dat je misschien een drukke pedicurepraktijk hebt, is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Een ‘langetermijnvisie’ noem je dat. Welke mogelijkheden heb jij om je inkomsten te behouden of te verbeteren? Hoe zorg je voor een goede balans tussen het uitbreiden van je aanbod naar klanten en ‘schoenmaker blijf bij je leest’?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Thalita Smit
    • 1
  1. 1.Ondernemerscoach

Personalised recommendations