Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 9, pp 29–33 | Cite as

Observatie en inspectie van standsafwijking extra belangrijk

De impact van een hallux valgusoperatie

  • Ellen van Kruining
Casus
  • 1 Downloads

Samenvatting

Marjolein Poorter (47) is geboren met halluci valgi. In de loop van de jaren verergert deze standsafwijking fors, met name rechts. Eind 2016 wordt een operatieve correctie uitgevoerd volgens de Lapidus-methode. Een lange revalidatie volgt. Helaas trekt een van de geplaatste schroeven zich langzaam uit de middenvoetsbeentjes terug. Terwijl Marjolein haar verhaal vertelt, verzorgt medisch pedicure Petrix Vink haar voeten.

Bronnen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ellen van Kruining
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations