Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 9, pp 40–41 | Cite as

Gwendolyn Heath koos voor eerlijkheid en een goede klik op de chat

‘Ik vond haar zo eerlijk; zij heeft echt liefde voor haar vak’

  • Elissa Capelle
Klanttevredenheid
  • 1 Downloads

Samenvatting

Gwendolyn Heath deed een oproep voor een goede pedicure op sociale media. Ze kreeg een heleboel reacties, maar het kiezen van de juiste pedicure bleek nog niet zo gemakkelijk. Gwendolyn koos uiteindelijk voor een pedicure met wie het klikte op de chat. “Zij claimde me niet meteen als vaste klant.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Elissa Capelle
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations