Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 8, pp 42–43 | Cite as

Goed omgaan met veeleisende klanten

Leren van lastige klanten
  • Thalita Smit
Ondernemen
  • 3 Downloads

Samenvatting

Een klagende of veeleisende klant is geen zeurpiet. Hoewel deze persoon vaak als lastig wordt gezien, zou je er eens anders naar kunnen kijken in het kader van klantgerichtheid. Als cliënten veeleisend zijn verdienen ze jouw kostbare aandacht. Wat kun jij leren van deze cliënt?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Thalita Smit
    • 1
  1. 1.Ondernemerscoach

Personalised recommendations