Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 12–14 | Cite as

Dermatoloog Menno Gaastra over voeten van pubers

‘Voetproblemen laten ze vaak op hun beloop’

  • Frank van Wijck
Voetproblemen bij jongeren

Samenvatting

Als een kind in de puberteit komt, verliezen de ouders het overzicht op hoe het zijn lichaam verzorgt. Gebrekkige verzorging kan op alle mogelijke manieren gevolgen hebben, ook voor de voeten. Dermatoloog Menno Gaastra zet op een rij wat de belangrijkste voetproblemen zijn die zich in de tienerleeftijd kunnen voordoen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations