Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 22–24 | Cite as

Effectieve voorlichting aan tieners

‘Geef ze de keuze en gebruik humor’

  • Lisa Rosing
Voorlichting geven
  • 1 Downloads

Samenvatting

Voetverzorging is waarschijnlijk een van de láátste dingen waar pubers mee bezig willen zijn. Toch kan goede voorlichting hierover een hoop ellende voorkomen. Hoe dring je als pedicure tot tieners door? “Een beetje humor helpt altijd.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Lisa Rosing
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations