Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 41–41 | Cite as

Reconstructie van een goede pedicure

  • Tineke de Beer
Column Tineke
  • 1 Downloads

Samenvatting

“Kijkt u weleens naar het televisieprogramma ’Het geheim van de meester’? Ik vind het geweldig interessant om te zien hoe ze trachten alles te achterhalen wat de schilder van het originele schilderij gebruikt en gedaan heeft om dat schilderij te maken. De techniek, kleuren en materialen worden helemaal uitgeplozen. Een geweldig lastig karwei denk ik. Dan kan de schilder die het schilderij na gaat schilderen aan de gang en langzaamaan zie je een prachtige reconstructie ontstaan die bijna niet van het echte schilderij te onderscheiden is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Tineke de Beer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations