Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 8–11 | Cite as

Pedicure Lucia van Houte werkt samen met 2 freelancers

‘Onze gelijkwaardigheid is belangrijk’

  • Daniëlle Kraft
Op bezoek

Samenvatting

Professionaliteit, zakelijkheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Deze vier elementen vormen het fundament van pedicurepraktijk voetzorg Levendaal in Leiden. De praktijk draait met een drie-eenheid, met één pedicure-eigenaar en twee freelance pedicures. Er heerst nadrukkelijk geen gezagsverhouding. Maar er liggen wel zakelijke afspraken vast. Gelijkwaardigheid staat immers niet gelijk aan vrijblijvendheid. “We runnen wel een bedrijf!”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Daniëlle Kraft
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations