Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 32–33 | Cite as

Vijf bouwstenen om (jezelf) te verkopen

  • Jeannet Schuurman
Ondernemen

Samenvatting

Opdringerige verkopers, vlotte babbels, ‘geweldige aanbiedingen’ pushen. Zo wil je dat toch niet? Veel pedicures vinden het dan ook lastig om zichzelf en hun producten te verkopen. Toch is dat jammer. Want om te verkopen hoef je geen ‘gladjakker’ te worden. Zet alleen maar één heel sterk wapen in, namelijk jezelf!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jeannet Schuurman
    • 1
  1. 1.Medisch pedicure

Personalised recommendations