Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 15–17 | Cite as

‘Doe tijdig aanpassingen en voorkom klachten

  • Ingrid Lutke Schipholt
Lichaamshouding
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het beroep van pedicure kan belastend zijn voor je lichaam. De herhalende bewegingen en vaak scheve of haast onmogelijke houdingen doen een aanslag op het bewegingsapparaat. Gelukkig kun je er het nodige aan doen om het vak toch op een prettige manier uit te oefenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ingrid Lutke Schipholt
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations