Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 40–41 | Cite as

Christine Smittenaar wilde een pedicure in de buurt

‘Ze neemt echt de tijd voor je en is altijd vrolijk’

  • Margriet van der Zee
Klanttevredenheid

Samenvatting

Is een persoonlijke klik belangrijk? Zijn positieve recensies doorslaggevend? Of zorgt een flitsende website voor meer klandizie? Hoe krijg en houd je jouw klanten in de praktijk, wat vinden zij belangrijk. Podopost vraagt willekeurige cliënten naar de reden van hun keuze voor een bepaalde praktijk. Ditmaal Christine Smittenaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Margriet van der Zee
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations