Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 13–13 | Cite as

Telefoonterreur

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Bernadet

Samenvatting

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst vier op de tien zzp’ers geregeld door – soms vage – bedrijven benaderd worden. Ze hebben zogenaamd een geweldig aanbod voor je maar willen je ondertussen gewoon iets aansmeren wat je meestal niet eens nodig hebt. Meestal gebeurt dat benaderen telefonisch en bijna alle ondernemers ervaren die telefoontjes als zeer hinderlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations