Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 29–31 | Cite as

Meer risico op infecties door lage weerstand

Aandachtspunten bij oncologische voetverzorging

  • Ellen van Kruining
Casus

Samenvatting

Bij een cliënte wordt borstkanker gediagnosticeerd. De chemokuren leiden tot gedeeltelijke onycholysis en het hand-voetsyndroom. Mogelijk zijn de vele purpura op onderbenen en voeten daar het gevolg van. Daarnaast vragen de gevolgen van lichte standsveranderingen van tenen en voeten om aandacht. Paramedisch chiropodist Claudia Matthijssen doet de behandeling en vertelt wat zij belangrijk vindt bij oncologische voetverzorging.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ellen van Kruining
    • 1
  1. 1.Vakjournalist

Personalised recommendations