Advertisement

PodoPost

, Volume 30, Issue 9, pp 6–7 | Cite as

Vaknieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Vaknieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

De afgelopen 5 jaar is het aantal mensen dat door een val om het leven kwam met 60 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar stierven 3884 mensen door een val, ruim 10 procent meer dan in 2015, toen waren het 3486 mensen. Dat is ruim zes keer zoveel in vergelijking met mensen die in het verkeer sterven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations