Advertisement

PodoPost

, Volume 27, Issue 2, pp 47–47 | Cite as

‘Wel goed spul...’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Podopostforum Anekdote
  • 13 Downloads

Samenvatting

Pedicure Marjon maakte het volgende mee. “Ik heb anderhalf jaar geleden bij een klant op de teennagels gelnagels gezet. Ik vond het spannend omdat ik er nog niet veel ervaring mee had. Die klant is daarna nooit meer geweest.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations