Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 30–32 | Cite as

Erna Michiels

'Ik haal veel voldoening uit mijn werk als kinderoncoloog'
  • Rob BruntinkEmail author
Interview
  • 2 Downloads

Erna Michiels is één van de drie kinderoncologen in het Kinder Comfort Team Utrecht, dat onder meer gevestigd is in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Vanuit dat Kinder Comfort Team wordt in het ziekenhuis palliatieve zorg verleend aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurbekortende aandoening. Daarnaast ondersteunt het Team de zorgprofessionals die bij de kinderen thuiskomen.

Dat mensen kanker kunnen krijgen is enorm verdrietig, maar kinderen… Dat is nog een graadje erger, toch?

"Op een feestje vertellen dat je kinderoncoloog bent is inderdaad een grote party pooper. Niemand wil horen dat óók kinderen kanker kunnen krijgen, en al helemaal niet dat ze eraan komen te overlijden.

Ik denk dat het beroep kinderoncoloog zelfs onder kinderartsen als het meest zware beroep wordt gezien. Ook bij die doelgroep bestaat het idee - zoals ook in de maatschappij in het algemeen - dat het verliezen van een kind het meest erge is dat je als mens kunt meemaken. 'Dat je die job...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Publicist en hoofdredacteur van PalliumHoutenNetherlands

Personalised recommendations