Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 25–27 | Cite as

Proactieve zorgplanning

Hoe organiseer je dat?
  • Eric EbbelaarEmail author
Onderzoek
  • 14 Downloads

Hoe kan proactieve zorgplanning worden georganiseerd? Eric Ebbelaar zocht het uit tijdens zijn hbo-studie Management in de Zorg aan de Hogeschool Utrecht en schreef er onderstaand artikel over.

Proactieve zorgplanning hoort volgens het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg standaard bij de zorg voor palliatieve patiënten. Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk vaak sprake is van een gebrek aan vroege herkenning en markering en aan anticipatie op de palliatieve fase. Het proactief anticiperen op de palliatieve fase maakt helaas nog te weinig deel uit van de dagelijkse praktijk; er is nog veel sprake van reactief beleid in plaats van proactieve zorgplanning. Het lijkt erop dat er vaak laat in het ziekteproces gesproken wordt met patiënten over eindelevensbeslissingen en toekomstige zorgbehoeften. Bovendien lijkt het sterk afhankelijk te zijn van de huisarts en/of specialist tijdens het ziekteproces.

De doelstelling van het artikel is om te onderzoeken hoe proactieve palliatieve...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Teamleider verpleegkundigen bij Hospice DignitasHoornNetherlands

Personalised recommendations