Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 22–24 | Cite as

Behandelwensengesprekken

Werksessies bieden zorgverleners kader voor palliatieve zorg
  • Tirza LouweEmail author
Praktijk
  • 11 Downloads

De werksessie Behandelwensengesprekken van Zorgoptimalisatie Noord-Holland (ZONH) biedt richtlijnen voor het voeren van een gesprek met patiënten en naasten over wensen in de laatste levensfase. Zorgverleners Karin Heijne en Cynthia Bruin volgden deze werksessies en zijn nu bezig de gesprekken in de zorgorganisatie te implementeren. Zij delen hun verhaal.

Leerzaam en waardevol

Karin Heijne is werkzaam als wijkverpleegkundige bij Cordaan in Amsterdam. Zij volgt de opleiding tot verpleegkundig specialist en volgde de werksessie Behandelwensengesprekken met het doel om deze te implementeren in de ouderenzorg in de eerste lijn in Amsterdam.

Karin Heijne: "VUmc startte in 2017 een onderzoek waarin werd onderzocht over welke behandelvoorkeuren patiënten nadenken, waarover zij al met de huisarts hebben gesproken en welke redenen zij hebben om de behandelvoorkeuren niet met de huisarts te bespreken. Monique de Wit, adviseur implementatie bij ZONH, was nauw betrokken bij dit onderzoek en het in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Communicatie-adviseur bij ZONH (Zorgoptimalisatie Noord-Holland)AlkmaarNetherlands

Personalised recommendations