Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 14–15 | Cite as

Regionale samenwerking

Hoe is de regionale samenwerking tussen hospices georganiseerd?
  • Hester ZitvastEmail author
Drieluik
  • 7 Downloads

In veel regio's is het gebruikelijk dat hospices met elkaar samenwerken, ze delen onder meer wachtlijsten met elkaar en verwijzen zo nodig naar elkaar door. Maar zien hospices elkaar dan nooit als concurrenten? Hoe belangrijk is samenwerken en is er nog ruimte voor verbetering? Pallium vroeg het drie deskundigen.

Annemarie den Dulk

Specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg bij Avoord, Hospice Marianahof, Etten-Leur: "Wij hebben met vier hospices eens per jaar een regionaal hospiceoverleg met managers en artsen. Er is dan een gastspreker - denk aan een apotheker over medicinale wiet of een spreker van de Associatie Hospicezorg Nederland over financiering van hospicezorg.

Ik zit daarnaast ook met hospiceartsen in een transmuraal palliatief adviesteam; een consultatieteam vanuit het ziekenhuis en de IKNL. We leggen werkbezoeken af en kijken zo bij elkaar in de keuken. We organiseren als hospices eens in de zoveel tijd symposia, bijvoorbeeld vanwege een jubileum. Daar...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations