Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 13–13 | Cite as

Misplaatst

  • Pauline de GraeffEmail author
Uit het land

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Internist ouderengeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen en tevens kaderarts palliatieve zorg.GroningenNetherlands

Personalised recommendations