Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 5–6 | Cite as

Kort Nieuws

Kort Nieuws

Gesprekshulp voor mensen met Parkinson

In het kader van het ParkinsonSupport-project van Radboudumc in Nijmegen is recent de Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson. Tijdige informatie en voorbeeldvragen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten verschenen.

De Gesprekshulp is bedoeld om steun te geven aan mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten bij gesprekken over de late levensfase. In het boekje (44 pagina's) wordt aandacht besteed aan acht onderwerpen, waaronder palliatieve zorg, reanimatie/euthanasie, behandelbeslissingen, zelfzorg (voor de naaste) en de stervensfase. Over elk onderwerp geven de auteurs niet alleen informatie, maar worden ook voorbeeldvragen genoemd die zieken/naasten aan zorgverleners kunnen stellen. De Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson is gebaseerd op een gesprekshulp voor mensen met dementie (Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie: Tijdige informatie en voorbeeldvragen voor mensen met...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations