Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 2, pp 28–29 | Cite as

E-Pal

E-Pal
  • 4 Downloads

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Tijdsbeleving bij patiënten in de palliatieve fase

Robertson M. Experiences of time: A qualitative inquiry into experiences of time as described by palliative care inpatients. Palliative & Supportive Care 2015; 13:67-73

Doi:10.1017/S1478951513000886.

Samenvatting

Inleiding

In de westerse wereld zullen steeds meer mensen een lange periode van geleidelijke achteruitgang meemaken na een infauste diagnose. Het begrip tijd heeft voor deze patiënten vaak een andere betekenis. Inzicht hierin is voor behandelaars en patiënten belangrijk.

Methode en deelnemers

Volgens een hermeneutisch (interpretatiekunst)- fenomenologische (zo onbevangen mogelijk laten binnenkomen) methode zijn semigestructureerde diepte-interviews geanalyseerd van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations