Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 16–17 | Cite as

Wat is vroegtijdig bij ACP?

Op welk moment zet je advance care planning in?
  • Hester ZitvastEmail author
Drieluik

Het nut van advance care planning (ACP) wordt steeds meer erkend, zowel in ziekenhuizen als in de thuiszorg. Hierdoor voelen zorgverleners ook steeds vaker de noodzaak ACP in hun werk te implementeren. Grote vraag voor dit Drieluik is: wanneer is het 'vroegtijdig'? Valt er een juist moment aan te wijzen om met ACP te starten? Pallium vroeg het drie deskundigen.

Edith Kok

Longarts/kaderarts palliatieve zorg in opleiding (Utrecht): "Het is lastig te definiëren wanneer ACP 'tijdig' is; het is niet alleen afhankelijk van (het beloop van) de ziekte, maar ook van de patiënt zelf. Je bepaalt als arts samen met je patiënt het moment en de inhoud van deze gesprekken. Als het kan, is de patiënt in de lead, maar indien nodig moet je als arts de leiding nemen.

Bij COPD, waar ik veel mee te maken heb, is het in een vroeg stadium vaak lastig te voorspellen hoe het beloop uiteindelijk gaat zijn, omdat dit individueel erg kan verschillen en vaak grillig is. Daarnaast is het ook niet altijd zo dat...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations