Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 22–24 | Cite as

Domeinen doorgrond

Hospice De Duinsche Hoeve en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
 • Dorien AartsEmail author
 • Margot Verkuylen
 • Petra Kapteijns
 • Anita Timmermans
Praktijk

Hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen greep het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg aan om te bekijken of de verleende hospicezorg nog verder verbeterd kan worden. Het leidde tot een reeks voornemens, zoals gepubliceerd in het Meerjarenbeleidsplan van 2019-2022. In een samenvatting daarvan behandelen we enkele domeinen uit het Kwaliteitskader.

De kernwaarden en principes van palliatieve zorg, zoals genoemd in het eerste domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, zijn diep verankerde uitgangspunten van onze zorg. Het gaat onder meer om:

 • oprechte persoonlijke aandacht, de menselijke maat

 • gespecialiseerde deskundigheid

 • gastvrij en veilig verblijf voor gasten en naasten

 • onderling vertrouwen in en respect voor elkaars kwaliteiten

 • medewerkers die met zichtbaar enthousiasme hun werk doen.

Zolang deze waarden de basis vormen van onze zorg, zou de zorg goed moeten verlopen. Volgens de positieve waardering van de gasten en de resultaten van de enquêtes die we onder nabestaanden houden, komt...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Dorien Aarts
  • 1
  Email author
 • Margot Verkuylen
  • 2
 • Petra Kapteijns
  • 3
 • Anita Timmermans
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations