Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 20–21 | Cite as

Transparantie vereist

Maak palliatieve sedatie transparant
  • Bert UmmelenEmail author
Praktijk

Artsenorganisatie KNMG werkt aan een nieuwe richtlijn voor palliatieve sedatie. Dringend advies: zorg voor transparantie. Laten we straks niet moeten vaststellen dat een gecontroleerde praktijk van levensbeëindiging is ingeruild voor een ongecontroleerde.

Een toekomstbestendige regeling van euthanasie, dat wilde de politiek 17 jaar geleden. Dus werd gekozen voor een open norm: 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden'. De toepassing zou zo mee kunnen bewegen met opvattingen in de samenleving. Maar wat als artsen niet willen meebewegen?

In zijn recente Kamerbrief over medische ethiek noteert minister De Jonge (VWS) dat intussen een grote meerderheid van burgers (60 procent) vindt dat euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie moet kunnen. Ze vinden de wet aan hun kant. Tegelijk is het aantal artsen dat daartoe bereid is flink afgenomen: bij de laatste evaluatie van de euthanasiewet werd 22 procent van de artsen daartoe bereid gevonden; bij de voorgaande (tweede) evaluatie was dat nog...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations