Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 13–15 | Cite as

Verdiep je in personen

Communicatie in de palliatieve zorg
  • Willemjan SlortEmail author
  • Jeroen Wapenaar
Praktijk

Voor zowel mensen die ongeneeslijk ziek zijn als voor hun naasten is het belangrijk dat de communicatie met zorgverleners goed verloopt. Daarom schreven huisarts Willemjan Slort en wetenschapsjournalist Jeroen Wapenaar het boek Met het einde in zicht. Communicatie in de palliatieve zorg. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, naasten, nabestaanden en zorgverleners vertellen verhalen over wat hen raakt: wat zijn hun dilemma´s, gevoelens en wensen?

Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hun naasten maakt het een groot verschil hoe de zorgverlener hun persoonlijke klachten, angsten en wensen met hen bespreekt. Daarom is het cruciaal dat de zorgverleners deze gesprekken zo goed mogelijk kunnen voeren. Hoe communiceer je met mensen die ongeneeslijk ziek zijn? Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk, maar het zal er elke keer weer mee beginnen dat je je als zorgverlener verdiept in de persoon die tegenover je zit.

Hoe belangrijk dat is voor iemand die ongeneeslijk ziek is, vertelt...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations