Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Nummer 100

  • Rob Krol
Redactioneel
  • 33 Downloads

Samenvatting

Voor u ligt de 100ste Pallium en daar zijn we als redactie best trots op. Maar in plaats van onszelf te feliciteren, wil ik u als lezer van dit blad bedanken. Want alleen dankzij een stabiel bestand van abonnees, kan in deze tijd een blad als dit nog in druk verschijnen. Zelf word ik nog steeds blij als de nieuwe Pallium weer op de deurmat valt, want al heeft de redactie de inhoud al onder ogen gehad, het blijft altijd weer een verrassing wat fotograaf en vormgevers hier voor moois van gemaakt hebben.

Voor u ligt de 100ste Pallium en daar zijn we als redactie best trots op. Maar in plaats van onszelf te feliciteren, wil ik u als lezer van dit blad bedanken. Want alleen dankzij een stabiel bestand van abonnees, kan in deze tijd een blad als dit nog in druk verschijnen. Zelf word ik nog steeds blij als de nieuwe Pallium weer op de deurmat valt, want al heeft de redactie de inhoud al onder ogen gehad, het blijft altijd weer een verrassing wat fotograaf en vormgevers hier voor moois van gemaakt hebben.

In het interview leert u de drijvende kracht achter dit blad, hoofdredacteur Rob Bruntink, iets beter kennen. Verder in deze Pallium weer een verscheidenheid aan onderwerpen, soms vooral informatief, soms prikkelend tot discussie of verdere verdieping.

We besteden aandacht aan het afscheidssymposium van een Rotterdamse pionier in de palliatieve zorg en laten in de rubriek Drieluik drie mensen aan het woord over de toekomst van palliatieve zorg. De schrijvers van een kritisch artikel over de fasebenadering van rouw, schetsen de risico’s daarvan en concluderen dat deze indeling achterhaald is.

Velen van u zullen de toegenomen aandacht voor cannabisproducten herkennen; op social media soms gepresenteerd als een nieuw soort wonderolie. Maar niet iedere cannabisolie is medicinale cannabis. Wat weten we eigenlijk over de werking daarvan en wat is het wetenschappelijk bewijs daarvoor?

Pharos geeft in een artikel praktische aanbevelingen vanuit het project ‘In gesprek over leven en dood met migranten’.

Verder een kritisch commentaar op de term ‘terminaalverklaring’ en een artikel over het belang van slaap en interventies die de nachtrust kunnen bevorderen. Wij zijn echter niet van plan in te dutten en gaan op naar nummer 200!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Rob Krol
    • 1
  1. 1.Adviseur palliatieve zorg IKNL en redactielid van Pallium

Personalised recommendations