Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 30–32 | Cite as

Jeantine de Heus: ‘Zorg zonder muren’ is het ideaal van KinderThuisZorg

  • Rob Bruntink
Interview
  • 57 Downloads

Samenvatting

Jeantine de Heus (50) is verpleegkundig specialist kinderoncologie en kindercomfortzorg bij KinderThuisZorg, de grootste kinderthuiszorg- organisatie van Nederland. Daarnaast werkt ze bij het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC. In haar werk begeleidt ze kinderen die een levensbedreigende en/of levensduurverkortende ziekte hebben. “Al toen ik 16 jaar was, wist ik dat ik dit werk wilde gaan doen.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Rob Bruntink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations