Advertisement

Pallium

, Volume 19, Issue 4, pp 27–27 | Cite as

De foto

  • Gettie Kievit-Lamens
Praktijk
  • 94 Downloads

Samenvatting

Haar foto raakte mij. Twee collega’s uit het hospice overhandigden mij thuis het fotoboek van mijn afscheid als geestelijk verzorger van Hospice Demeter. Op de seizoensdag, hartje zomer, was het zover.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Gettie Kievit-Lamens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations