Advertisement

Pallium

, Volume 18, Issue 4, pp 20–21 | Cite as

Asklepische dimensie in de zorg

Meten en evalueren
 • Anne Goossensen
Praktijk
 • 49 Downloads

Samenvatting

Graag sluit ik aan bij de oproep van Piet van Leeuwen om professionals, vrijwilligers en leken samen de toekomst voor de hospicevoorzieningen te laten bepalen (Pallium 1, 2016). De door hem gesignaleerde spanning tussen medisch handelen en ‘tender loving care’ is relevant vanuit het oogpunt van alle partijen. Wat is ‘tender loving care’ precies? Welke benaming hebben wij voor de niet-medische aspecten van zorg waar juist hospicevoorzieningen zo goed in zijn? Hoe kunnen we dat meetbaar maken? En wat is de betekenis daarvan voor kwaliteitsevaluaties van professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg?

Literatuur

 1. •.
  Heijst van A. 2014. Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Klement.Google Scholar
 2. •.
  Kuis E, Goossensen A. 2014. Can quality of care from care ethical perspective be assessed? A review. Nursing Ethics. DOI: 10.1177/0969733013500163.Google Scholar
 3. •.
  Kuis E, Goossensen A, Dijke J, Baart A van. 2014. Self-report questionnaire for measuring presence: development and initial validation. Journal of Caring Sciences. doi: 10.1111/scs.12130.Google Scholar
 4. •.
  Kuis, E, Goossensen A. 2016. Evaluation of care from a care ethical perspective: a pilot study using the emotional touchpoint method. Nursing Ethics, doi: 10.1177/0969733015620939.Google Scholar
 5. •.
  Randall F & Downie RS. 2006. The Philosophy of Palliative Care: Critique and Reconstruction. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Anne Goossensen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations