Advertisement

Pallium

, Volume 16, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Consultatieteam rijnstate wint kwaliteitsprijs 2013

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort nieuws
  • 83 Downloads

Samenvatting

Het initiatief van Rijnstate ‘De implementatie van een consultatieteam Palliatieve Zorg in een ziekenhuis’ heeft de Kwaliteitsprijs 2013 gewonnen. De Kwaliteitsprijs is een toonaangevende prijs van de Kwaliteitskoepel van medisch specialisten.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations