Advertisement

Neuropraxis

, Volume 23, Issue 4, pp 90–95 | Cite as

The Origins of Musicality: Inspiratie voor de neurowetenschap

 • Peter van DomburgEmail author
Artikel
 • 7 Downloads

Samenvatting

Beschouwingen over muziek en hersenen zijn heel actueel, maar zelden wordt stilgestaan bij de vraag waaróm onze hersenen zo ‘gevoelig’ zijn voor muziek. Vooral deze vraag houdt de hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing bezig. Zijn inzet heeft geleid tot een internationaal multidisciplinair onderzoeksprogramma. De voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een recent verschenen overzichtswerk The Origins of Musicality. Het is een doorwrochte verzameling van recent verworven wetenschappelijke inzichten, die uitnodigen tot een interpretatie en voorlopig antwoord op die voor de neurowetenschappen intrigerende vraag.

Trefwoorden

muziek biomusicology cognitieve neurowetenschap entrainment 

Literatuur

 1. 1.
  Prins J, Teeuwen M, redactie. Harmonisch labyrint. De muziek van de kosmos in de westerse wereld. Hilversum: Verloren; 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Honing H‑J. Iedereen is muzikaal. Wat wij weten over het luisteren naar muziek. Amsterdam: Nieuw Amsterdam; 2009.Google Scholar
 3. 3.
  Honing H‑J, redactie. The origins of musicality. Cambridge: MIT Press; 2018.Google Scholar
 4. 4.
  Spiering H. Verslaafd aan de beat. NRC Handelsblad, W6–W7; 17–18 Nov 2018.Google Scholar
 5. 5.
  Kwon H, Sasaki JY. Gene-culture interactions. Toward an explanatory framework. Cambridge: Cambridge University Press; 2019.Google Scholar
 6. 6.
  Salimpoor VN, Zald DH, Zatorre RJ, Dagher A, McIntosh AR. Predictions and the brain: How musical sounds become rewarding. Trends Cogn Sci. 2015;19(2):86–91.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Graybiel AM. Habits, rituals and the evaluative brain. Annu Rev Neurosci. 2008;31:359–87.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Levitin DJ. What does it mean to be musical? Neuron. 2012;73:633–7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Zuyderland Medisch CentrumSittard-GeleenNederland

Personalised recommendations