Advertisement

Neuropraxis

, Volume 23, Issue 4, pp 76–78 | Cite as

Oxycodonafhankelijkheid en overdosering in Nederland: pleidooi voor een dwingender benadering

 • Feline de la CourtEmail author
 • Leontien Diergaarde
 • Tommy Pattij
Artikel
 • 26 Downloads

Samenvatting

In dit korte opinieartikel beschrijven we het toenemend gebruik van oxycodon als pijnstiller in Nederland en de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan, zoals een aanzienlijke stijging in het aantal gerapporteerde overdoseringen en het grote risico op afhankelijkheid. Daarom pleiten wij voor een restrictiever voorschriftbeleid en het afbouwen van voorgeschreven doseringen, dit om een ‘opiaatepidemie’ in Nederland te voorkomen.

Trefwoorden

middelenafhankelijkheid opiaat oxycodon pijnbestrijding verslaving 

Literatuur

 1. 1.
  Stichting Farmaceutische Kerngetallen. Aantal oxycodongebruikers vrijwel ongewijzigd in 2018. Pharmac Weekbl. 2019;154(13). Beschikbaar via https://www.pw.nl/vaste-rubrieken/sfk/2019/aantal-oxycodongebruikers-vrijwel-ongewijzigd-in-2018. Geraadpleegd op 21 mei 2019.
 2. 2.
  Mulder-Spijkerboer HN, Kan AA, Velzen AG van, Van Riel AJHP, Nugteren-van Lonkhuyzen JJ, Lange DW de, Vries I de. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Nationaal Vergiftigingen Informatie centrum Jaaroverzicht. Utrecht: UMC Utrecht; 2017.Google Scholar
 3. 3.
  Center for Behavioral Health Statistics and Quality. 2017 national survey on drug use and health: detailed tables. Rockville: Substance Abuse and Mental Health Services Administration; 2018.Google Scholar
 4. 4.
  Weesie Y, Dijk LV, Nielen M, Flinterman L, Hek K. Voorschrijven van opioïden in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NIVEL; 2016.Google Scholar
 5. 5.
  Noble M, Treadwell JR, Tregear SJ, Coates VH, Wiffen PJ, Akafomo C, Schoelles KM. Long‐term opioid management for chronic noncancer pain. Cochrane Database Syst Rev. 2010;1:CD6605.Google Scholar
 6. 6.
  Bohnert AS, Valenstein M, Bair MJ, Ganoczy D, McCarthy JF, Ilgen MA, Blow FC. Association between opioid prescribing patterns and opioid overdose-related deaths. J Am Med Assoc. 2011;305(13):1315–21.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Stichting Farmaceutische Kerngetallen. Aantal oxycodon-gebruikers in drie jaar tijd verdubbeld. Farmaceutisch Weekbl. 2016;151(10):2.Google Scholar
 8. 8.
  Jong L de, Janssen PGH, Keizer D, Köke AJA, Schiere S, Bommel M van, et al. NHG-Standaard Pijn. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2018.Google Scholar
 9. 9.
  Wagemaakers FN, Hollingworth SA, Kreijkamp-Kaspers S, Tee EH, Leendertse AJ, Driel ML van. Opioid analgesic use in Australia and The Netherlands: a cross-country comparison. Int J Clin Pharm. 2017;39(4):874–80.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Food and Drug Administration. FDA identifies harm reported from sudden discontinuation of opioid pain medicines and requires label changes to guide prescribers on gradual, individualized tapering. FDA Drug Safety Communication. Maryland: FDA; 2019.Google Scholar
 11. 11.
  McCrorie C, Closs SJ, House A, Petty D, Ziegler L, Glidewell L, Foy R. Understanding long-term opioid prescribing for non-cancer pain in primary care: a qualitative study. Bmc Fam Pract. 2015;16(1):121.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Ballantyne JC. Opioids for chronic nonterminal pain. South Med J. 2006;99(11):1245–56.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Lader M, Tylee A, Donoghue J. Withdrawing benzodiazepines in primary care. Cns Drugs. 2009;23(1):19–34.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Voshaar RCO, Gorgels WJ, Mol AJ, Balkom AJ van, Lisdonk EH van de, Breteler MH, Zitman FG. Tapering off long-term benzodiazepine use with or without group cognitive-behavioural therapy: three-condition, randomised controlled trial. Br J Psychiat. 2003;182(6):498–504.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Feline de la Court
  • 1
  Email author
 • Leontien Diergaarde
  • 2
 • Tommy Pattij
  • 2
 1. 1.Faculteit der BètawetenschappenVrije UniversiteitAmsterdamNederland
 2. 2.locatie VU medisch centrum, Afdeling Anatomie en NeurowetenschappenAmsterdam UMCAmsterdamNederland

Personalised recommendations