Advertisement

Neuropraxis

, Volume 23, Issue 1, pp 15–21 | Cite as

Oefenen met een naaste na een beroerte: ervaringen met het CARE4STROKE-programma

 • Judith D. M. VloothuisEmail author
 • Marja F. Depla
 • Cees M. P. M. Hertogh
 • Rinske H. M. Nijland
 • Marijn Mulder
 • Gert Kwakkel
 • Erwin E. H. van Wegen
Artikel
 • 13 Downloads

Samenvatting

Oefenen met een naaste (caregiver-mediated exercises, CME) in aanvulling op de reguliere therapie is een nieuwe vorm van oefenen voor patiënten met een beroerte. Deze exploratieve kwalitatieve studie, onderdeel van de CARE4STROKE trial, richt zich op de ervaring van het samen oefenen. De onderzoeksvragen waren: 1) Hoe oefenen patiënt en naaste samen? en 2) Waar leidt het samen oefenen toe, behalve tot meer oefenmomenten? Er vonden semigestructureerde interviews plaats met zeven patiënten en zeven naasten uit de CARE4STROKE-interventiegroep. Analyse vond plaats met inductieve thematische analyse. We vonden drie manieren waarop de patiënt en naaste samen oefenden: 1) de controle lag bij de patiënt; 2) er was sprake van samenwerking; 3) de naaste nam de verantwoordelijkheid (in het verlengde van de rol als mantelzorger). De meerwaarde van het samen oefenen is in drie thema’s in te delen, namelijk: 1) actieve betrokkenheid leidt tot personalisatie, 2) voorbereiding op de thuissituatie en 3) betrokkenheid op elkaar. Geconcludeerd werd dat er verschillende rolverdeling bestaan bij het oefenen met een naaste. Het is van belang dat de fysiotherapeuten die de koppels begeleiden zich bewust zijn wat voor effect CME kan hebben op de belasting van de patiënt of de naaste. De meerwaarde van het samen oefenen reikt verder dan een intensivering van de therapie. Door de actieve betrokkenheid kan samen oefenen leiden tot een individualisering van het behandelplan en een betere voorbereiding op ontslag naar huis.

Trefwoorden

beroerte naasten oefentherapie eHealth 

Notes

Dankbetuiging

Onze dank gaat uit naar alle betrokken patienten en onderzoekers, en alle therapeuten in de deelnemende centra die bij dit onderzoek waren betrokken: Vivium locatie Naarderheem, Cordaan locaties Slotervaart en Berkenstede, Zonnehuisgroep locatie het Zonnehuis, Evean locatie Oostergouw en Eduard Douwes Dekker, Amstelring locatie Leo Polak, VUMC, OLVG oost en west, Ziekenhuis Amstelland, Heliomare en Reade.

Literatuur

 1. 1.
  Lohse KR, Lang CE, Boyd LA. Is more better? Using metadata to explore dose-response relationships in stroke rehabilitation. Stroke. 2014;45(7):2053–8.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Veerbeek JM, Wegen E van, Peppen R van, Wees PJ van der, Hendriks E, Rietberg M, et al. What is the evidence for physical therapy poststroke? A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2014;9(2):e87987.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Luengo-Fernandez R, Gray AM, Rothwell PM. A population-based study of hospital care costs during 5 years after transient ischemic attack and stroke. Stroke. 2012;43(12):3343–51.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Timmermans AA, Lemmens RJ, Monfrance M, Geers RP, Bakx W, Smeets RJ, et al. Effects of task-oriented robot training on arm function, activity, and quality of life in chronic stroke patients: a randomized controlled trial. J Neuroeng Rehabil. 2014;11:45.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Saposnik G, Teasell R, Mamdani M, Hall J, McIlroy W, Cheung D, et al. Effectiveness of virtual reality using Wii gaming technology in stroke rehabilitation: a pilot randomized clinical trial and proof of principle. Stroke. 2010;41(7):1477–84.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Rand D, Zeilig G, Kizony R. Rehab-let: touchscreen tablet for self-training impaired dexterity post stroke: study protocol for a pilot randomized controlled trial. Trials. 2015;16:277.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Fearon P, Langhorne P. Services for reducing duration of hospital care for acute stroke patients. Cochrane Database Syst Rev. 2012;9:CD000443.Google Scholar
 8. 8.
  Fisher RJ, Gaynor C, Kerr M, Langhorne P, Anderson C, Bautz-Holter E, et al. A consensus on stroke: early supported discharge. Stroke. 2011;42(5):1392–7.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Langhorne P, Baylan S. Early supported discharge services for people with acute stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD000443.Google Scholar
 10. 10.
  Vloothuis J, Bruin J de, Mulder M, Nijland R, Kwakkel G, Wegen EEH van. Description of the CARE4STROKE programme: a caregiver-mediated exercises intervention with e‑health support for stroke patients. Physiother Res Int. 2018; Jul;23(3):e1719.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Vloothuis J, Mulder M, Nijland RHM, Konijnenbelt M, Mulder H, Hertogh CMPM, et al. Caregiver-mediated exercises with e‑health support for early supported discharge after stroke (CARE4STROKE): study protocol for a randomized controlled trial. BMC Neurol. 2015;15:193.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Vloothuis J, Mulder M, Veerbeek JM, Konijnenbelt M, Visser-Meily JM, Ket JC, et al. Caregiver-mediated exercises for improving outcomes after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2016;12:CD011058.Google Scholar
 13. 13.
  ATTEND Collaborative Group. Family-led rehabilitation after stroke in India (ATTEND): a randomised controlled trial. Lancet. 2017;390(10094):588–99.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Kwakkel G, Wegen EEH van. Family-delivered rehabilitation services at home: is the glass empty? Lancet. 2017;390(10094):538–9.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Galvin R, Stokes E, Cusack T. Family-Mediated Exercises (FAME): an exploration of participant’s involvement in a novel form of exercise delivery after stroke. Top Stroke Rehabil. 2014;21(1):63–74.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Vloothuis J, Depla M, Hertogh CMPM, Kwakkel G, Wegen E van. Experiences of patients with stroke and their caregivers with caregiver-mediated exercises during the CARE4STROKE trial. Disabil Rehabil. 2018; 01 Nov 2018.Google Scholar
 17. 17.
  Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2011;3:77–101.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Fusch PI, Ness LR. Are we there yet? Data saturation in qualitative research. Qual Rep. 2015;20(9):1408–16.Google Scholar
 19. 19.
  Galvin R, Cusack T, O’Grady E, Murphy TB, Stokes E. Family-mediated exercise intervention (FAME): evaluation of a novel form of exercise delivery after stroke. Stroke. 2011;42(3):681–6.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Kalra L, Evans A, Perez I, Melbourn A, Patel A, Knapp M, et al. Training carers of stroke patients: randomised controlled trial. BMJ. 2004;328(7448):1099.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;27(10):1361–7.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Legare F, Stacey D, Turcotte S, Cossi MJ, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for improving the adoption of shared decision making by healthcare professionals. Cochrane Database Syst Rev. 2014; (9):CD006732.Google Scholar
 23. 23.
  Beunder C, Dekker JH, Brasser JA, Depla MF. Home after a stroke; ‘that’s when it really begins’. A qualitative study into the needs for aftercare of stroke patients after being discharged home. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015;46(4):196–203.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Brereton L, Nolan M. ‘You do know he’s had a stroke, don’t you?’ Preparation for family care-giving—the neglected dimension. J Clin Nurs. 2000;9(4):498–506.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Forster A, Young J, Nixon J, Kalra L, Smithard D, Patel A, et al. A cluster randomized controlled trial of a structured training programme for caregivers of inpatients after stroke (TRACS). Int J Stroke. 2012;7(1):94–9.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Berg M van den, Crotty MP, Liu E, Killington M, Kwakkel GP, Wegen E van. Early supported discharge by caregiver-mediated exercises and e‑health support after stroke: a proof-of-concept trial. Stroke. 2016;47(7):1885–92.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Judith D. M. Vloothuis
  • 1
  • 2
  Email author
 • Marja F. Depla
  • 3
 • Cees M. P. M. Hertogh
  • 3
 • Rinske H. M. Nijland
  • 1
 • Marijn Mulder
  • 2
 • Gert Kwakkel
  • 1
  • 2
  • 4
 • Erwin E. H. van Wegen
  • 2
 1. 1.Reade, centrum voor revalidatie en reumatologieAmsterdamNederland
 2. 2.Afdeling revalidatiegeneeskunde, Amsterdam Neuroscience and Amsterdam Movement SciencesAmsterdam UMC, locatie VU medisch centrumAmsterdamNederland
 3. 3.Afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, Amsterdam Public Health research instituteAmsterdam UMC, locatie VU medisch centrumAmsterdamNederland
 4. 4.Department of Physical Therapy and Human Movement SciencesNorthwestern UniversityEvanstonVerenigde Staten

Personalised recommendations