Neuropraxis

, Volume 18, Issue 1, pp 32–45

Een vernieuwende farmacotherapeutische behandeling voor vrouwen met hypoactive sexual desire disorder

 • Saskia Poels
 • Jos Bloemers
 • Kim van Rooij
 • Hans Koppeschaar
 • Berend Olivier
 • Adriaan Tuiten
Artikel

DOI: 10.1007/s12474-014-0038-z

Cite this article as:
Poels, S., Bloemers, J., van Rooij, K. et al. Neuroprax (2014) 18: 32. doi:10.1007/s12474-014-0038-z
 • 69 Downloads

Samenvatting

Verminderd seksueel verlangen is de meest voorkomende seksuele klacht bij vrouwen. Dit kan seksuele ontevredenheid veroorzaken, wat een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van leven. Deze klachten zijn in de DSM-IV geclassificeerd als de diagnose Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) en sinds kort ondergebracht in de nieuwe diagnose Female Sexual Interest/Arousal Disorder (FSIAD) in de DSM-5. Op dit moment is er nog geen goedgekeurde medicamenteuze behandeling beschikbaar voor vrouwen met HSDD (FSIAD) terwijl er wel grote behoefte aan is. In onze zoektocht naar adequate medische behandelingsmogelijkheden hebben wij een andere wetenschappelijke aanpak gevolgd dan de grote farmaceutische bedrijven. Op basis van een personalized sexual medicine approach hebben we eerst vastgesteld dat er tussen vrouwen verschillen bestaan in oorzakelijke mechanismen die ten grondslag kunnen liggen aan de seksuele klachten. Dit leidde tot twee onderscheidende mechanismen: een ongevoelig systeem voor seksuele stimuli en een overactief seksueel remsysteem. Gebaseerd op deze onderliggende oorzaken van HSDD zijn twee nieuwe on-demand medicamenteuze behandelingen ontwikkeld. De ene behandeling (testosteron gecombineerd met een fosfodiësterase-type-5-remmer) is ontwikkeld voor vrouwen die lijden aan HSDD als gevolg van een relatief ongevoelig systeem voor seksuele prikkels, terwijl de andere behandeling (testosteron gecombineerd met een 5-HT1A -receptoragonist) is ontwikkeld voor vrouwen die lijden aan HSDD als gevolg van overmatige activatie van het seksuele remsysteem.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Saskia Poels
  • 1
  • 2
 • Jos Bloemers
  • 1
  • 2
 • Kim van Rooij
  • 1
  • 2
 • Hans Koppeschaar
  • 1
 • Berend Olivier
  • 2
  • 3
 • Adriaan Tuiten
  • 1
  • 2
 1. 1.Emotional Brain B.V.AlmereNetherlands
 2. 2.Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences en Rudolf Magnus Institute of NeuroscienceUniversiteit UtrechtUtrechtNetherlands
 3. 3.Yale University School of MedicineNew HavenUSA

Personalised recommendations