Rooming-in bij oudere patiënten

Participatie van naasten bij een delier
 • Liesbeth van Gemert
 • Reggie Smith
 • Bianca Buurman
TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

DOI: 10.1007/s12468-012-0031-6

Cite this article as:
van Gemert, L., Smith, R. & Buurman, B. NED. TIJDS. EVID. PRACT. (2012) 10: 4. doi:10.1007/s12468-012-0031-6

Een delier is een acute vorm van verwardheid die wordt veroorzaakt door een of meer somatische verstoringen of het gebruik dan wel de onttrekking van (genees)middelen. Het komt veel voor in een ziekenhuis en de gevolgen zijn groot. Reden genoeg om een delier vroegtijdig op te sporen en preventieve interventies in te zetten. Familie kan daar een grote rol in spelen.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Liesbeth van Gemert
  • 1
 • Reggie Smith
  • 2
 • Bianca Buurman
  • 3
 1. 1.Geriatrie/OuderengeneeskundeAMC AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.afdeling G6 NoordAMC AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.afdeling Geriatrie/OuderengeneeskundeAMC AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations