Rooming-in bij oudere patiënten

Participatie van naasten bij een delier
 • Liesbeth van Gemert
 • Reggie Smith
 • Bianca Buurman
TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Een delier is een acute vorm van verwardheid die wordt veroorzaakt door een of meer somatische verstoringen of het gebruik dan wel de onttrekking van (genees)middelen. Het komt veel voor in een ziekenhuis en de gevolgen zijn groot. Reden genoeg om een delier vroegtijdig op te sporen en preventieve interventies in te zetten. Familie kan daar een grote rol in spelen.

Literatuur

 1. 1).
  Praktijkgids Kwetsbare ouderen. VMS Veiligheidsprogramma, versie september 2009.Google Scholar
 2. 2).
  IGZ. Kwaliteitsindicatoren: basisset ziekenhuizen 2012. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg; 2011.Google Scholar
 3. 3).
  CBO. Primaire en secundaire preventie. In: Richtlijn delier. CBO; 2004.Google Scholar
 4. 4).
  Schuurmans MJ. Early recognition of delirium. PhD thesis. University Utrecht; 2001.Google Scholar
 5. 5).
  Inouye SK, Bogardus ST, Charpentier PA, Leo-Summers L, Acompora D, Holford TR, et al. Multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. N Engl J Med 1999.Google Scholar
 6. 6).
  Wells N, Gedney Baggs J. Rooming-in for elderly surgical patients. Appl Nurs Res 1997; 10(2).Google Scholar
 7. 7).

Overige literatuur

 1. Rosenbloom-Brunton DA, Henneman EA, Inouye SK. Feasibility of family participation in a delirium prevention program for hospitalized older adults. J Gerontol Nurs 2010; 36(9).Google Scholar
 2. Groothuis J. De rol van familie bij de preventie van een delier bij ouderen in het ziekenhuis. TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2009; 1.Google Scholar
 3. Inouye SK. Delirium in older persons. N Engl J Med 2006; 354(11):1157–1165.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Liesbeth van Gemert
  • 1
 • Reggie Smith
  • 2
 • Bianca Buurman
  • 3
 1. 1.Geriatrie/OuderengeneeskundeAMC AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.afdeling G6 NoordAMC AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.afdeling Geriatrie/OuderengeneeskundeAMC AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations