Advertisement

Mednet

, Volume 6, Issue 2, pp 34–34 | Cite as

Beeldvormende biopsienaald ondersteunt diagnostiek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Wetenschap Thema Beeldvorming
  • 211 Downloads

Met een biopsienaald met ingebouwde beeldvorming krijgt de arts tijdens het nemen van het biopt informatie over de weefselkenmerken ter plekke. Met deze nieuwe vorm van beeldgeleiding is de kans groter dat een weefselbiopt wordt afgenomen op de optimale plaats in een vaak heterogene tumor.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations