Advertisement

Mednet

, 4:13 | Cite as

‘Proefschrift op app heeft voordelen’

EEN PROMOVENDUS AAN HET WOORD OVER ZIJN/HAAR ONDERZOEK
  • Mees Barend
  • Bohn Stafleu van Loghum
doctor
  • 25 Downloads

Abstract

Barend Mees promoveerde aan het Erasmus MC op Vasculair Remodelling: Just say NO!, waarbij NO staat voor stikstofoxide. Voor het eerst verscheen een proefschrift niet in boekvorm, maar als applicatie voor smartphones en tablets zoals de iPad.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Mees Barend
    • 1
  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations