Advertisement

Mednet

, Volume 4, Issue 1, pp 6–15 | Cite as

Mednet Topartsen 2010

Lustrumeditie breekt records
  • Bohn Stafleu van Loghum
Topartsen 2010

Abstract

De uitslag van de lustrumeditie van Mednet Topartsen breekt vele records. Meer artsen hebben gestemd; in meer specialismen zijn Topartsen genomineerd; meer Topartsen werken in algemene ziekenhuizen en het aantal vrouwelijke Topartsen is gegroeid. De Mednet Topartsen-verkiezing is in vijf jaar tijd volwassen geworden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations