Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 21, Issue 1, pp 33–34 | Cite as

Jolande IJkema is POH-GGZ en sociaal werker

‘Het erkennen van het probleem geeft vaak al lucht’

  • Marian Kremers
Samenwerking

Samenvatting

Jolande IJkema is 57 jaar en ze werkt in Wijk bij Duurstede én in Cothen. Ze is haar loopbaan gestart als predikant in de protestantse kerk, eerst in Emmen en daarna in Wijk bij Duurstede. Na 20 jaar maakte ze een switch. Ze volgde de opleiding sociaal werk op de hogeschool in Ede.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2020

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations