Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 4, pp 26–28 | Cite as

Kansen Keren door sociologische verbeeldingskracht

 • Carinda Jansen
 • Natascha Notten
Opleiding

Samenvatting

Sociologische verbeeldingskracht is niet vanzelfsprekend voor studenten social work. Afhankelijk van wat ze meegemaakt hebben, begrijpen zij wel of niet dat sociale structuren invloed hebben op wie ze zijn en wat voor kansen zij hebben. Met het spel Kansen Keren willen Carinda Jansen en Natascha Notten sociologische kennis ontsluiten voor studenten die die kennis minder meekregen. Het spel werkt ook voor sociale professionals in de praktijk.

Bronnen

 1. •.
  Bourdieu, P. (1977). Cultural Reproduction and Social Reproduction. In J. Karabel & A.H. Halsey (red.), Power and Ideology in Education (pp. 487-511). New York: Oxford University Press.Google Scholar
 2. •.
  Hoeksema, K. & Werf, S. van de (2016). Over sociologische verbeeldingskracht. in: Sociologie voor de praktijk. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 3. •.
  Notten, N. (2016). Opvoeding en ongelijke kansen: de rol van de culturele opvoeding bij de overdracht van ongelijke kansen tussen generaties. In: P. de Beer & M. van Pinxteren (Red.) Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 65-102). Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 4. •.
  Notten, N., & Wijs, F. de (2017). Een beeld van de laaggeletterde ouder: Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, leesopvoeding en taalprestaties in laaggeletterde gezinnen. Amsterdam: Stichting Lezen.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Carinda Jansen
  • 1
 • Natascha Notten
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations