Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 16–18 | Cite as

Moedig

  • Mariëtte Hermans
  • Marian Kremers
Interview
  • 1 Downloads

Samenvatting

Vanaf september vorig jaar geven Sietske Dijkstra, Hameeda Lakho en Kirsten Regtop de geaccrediteerde cursus Echte verandering; Professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van huiselijk geweld. Waarom kozen ze voor moed als ingang, en waarom spreekt dit thema zo aan? Sietske Dijkstra (rechts op de foto) vertelt erover.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Mariëtte Hermans
    • 1
  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations