Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 27–29 | Cite as

Are U on Board?

 • Froukje Smits
Onderzoek
 • 3 Downloads

Samenvatting

Hoe kunnen professionals meiden met een lagere sociaal-economische achtergrond, een vmbo-opleiding en een migrantenachtergrond meer laten bewegen? En kan sport een middel zijn voor participatie en meidenwerk in één? In een veldonderzoek onderzocht Froukje Smits of longboarden in combinatie met vloggen een vorm van meidenwerk kan zijn.

Bronnen

 1. Boomkens, C., Rauwerdink-Nijland, E., Van der Grient, H., Van Trijp, K. & Metz, J. (2018). Kracht van meiden. Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 2. Elling, A. & Selten, I. (2016). Werkzame elementen sportstimulering jongeren. Utrecht: Mulier Instituut.Google Scholar
 3. Gemeente Utrecht. (2016). Utrecht sportief en gezond. Sportnota 2017-2020. Utrecht: Gemeente Utrecht.Google Scholar
 4. Hoekman, R. & Reitsma, M. (2018). Sport in collegeprogramma’s 2018-2022. Utrecht: Mulier Instituut.Google Scholar
 5. Thorpe, H. (2016). Action Sports, Social Media, and New Technologies. Towards a Research Agenda. Communication & Sport, 5(5), pp. 554-578.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Froukje Smits
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations