Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 12–14 | Cite as

‘Ik wil fotomodel worden’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Casuïstiek
  • 1 Downloads

Samenvatting

Jeroen van de Lange is een jonge man van 27 jaar. Hij volgde het speciaal onderwijs en heeft het verstandelijk niveau van een tienjarige. In zijn jeugd woonde hij met zijn ouders in een klein dorp, zonder broers of zussen. Hij was een vriendelijke, wat onzekere jongen. Maar tijdens zijn puberteit liep het mis.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations