Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 27–29 | Cite as

Leefstijlverandering en netwerkversterking bij multiproblematiek

 • Gera E. Nagelhout
 • Latifa Abidi
 • Tamar Jansen
Beschouwing
 • 4 Downloads

Samenvatting

In multiprobleemhuishoudens zijn bijvoorbeeld schulden, psychische problematiek en opvoedproblemen. Deze gezinnen krijgen in principe hulpverlening vanuit een sociaal wijkteam van de gemeente, waarbij de focus ligt op het oplossen van de meest urgente problemen. Vaak valt er in deze huishoudens echter ook veel winst te behalen wat betreft leefstijl en netwerkontwikkeling. Hier komt de sociaal werker echter meestal niet voldoende aan toe.

Bronnen

 1. Abidi, L., Nagelhout, G.E., Spruijt, R., Schutte, H., & De Vries, H. (2018). Quasi-experimental study evaluating a health promotion program targeting health nutrition, physical activity and social network enhancement for low-income multi-problem households: Study protocol. International Journal Clinical Trials;5:132-141.Google Scholar
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). StatLine: Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. Den Haag, Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.Google Scholar
 3. Cevaal, C. (2018). Overgewicht en multiproblematiek in Apeldoorn. Verschillen in fruitinname, groente-inname en Body Mass Index tussen volwassenen met een hoog inkomen, een laag inkomen en een laag inkomen met multiproblematiek. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek.Google Scholar
 4. Hegeman, T. (2018). Kunnen we de bevolking van Apeldoorn gezonder maken? Hoe inkomen, sociale steun en intentie tot leefstijlverandering met elkaar samenhangen. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek, 2018.Google Scholar
 5. Kaptein, N. (2018). Wat drijft multiprobleemhuishoudens mee te doen met leefstijlinterventies? Onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren die de keuze voor interventiedeelname bepalen. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek.Google Scholar
 6. Nagelhout, G.E., Hogeling, L., Spruijt, R., Postma, N. & De Vries, H. (2017). Barriers and facilitators for health behavior change among adults from multi-problem households: A qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health;14:1229.Google Scholar
 7. Ten Hulzen, M., Otto, L. (2017). Belemmerende en bevorderende factoren voor het verbeteren van voeding en beweging bij mensen met een lage sociaaleconomische status in Apeldoorn. Een kwalitatief onderzoek naar de verbetering van het voedings- en bewegingspatroon. Den Haag: Haagse Hogeschool opleiding Voeding & Diëtetiek.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Gera E. Nagelhout
  • 1
 • Latifa Abidi
  • 1
 • Tamar Jansen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations