Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 30–31 | Cite as

‘Samenwerken is partnerschap met de direct betrokkenen’

  • Marian Kremers
Samenwerking
  • 1 Downloads

Samenvatting

Per 1 januari 2015 voegde de overheid het AMK en het Steunpunt Huiselijk Geweld samen tot Veilig Thuis. Het doel is om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling meer met elkaar in samenhang te brengen. Veilig Thuis streeft naar een systeemgerichte benadering van alle slachtoffers die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld, complexe echtscheidingen, meisjesbesnijdenis of stalking. Brenda Evers is psychiatrisch verpleegkundige en medewerker Veilig Thuis, Brabant Noordoost.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations