Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 8–11 | Cite as

Help, ik word hulpverlener!

 • Roy Leunen
Hoofdartikel
 • 3 Downloads

Samenvatting

Mijn eigen ervaringen met ontwrichting en herstel vormden de belangrijkste aanleiding om hulpverlener te worden. Ik besefte dat mijn cliëntverleden niet alleen een bron van kracht en inspiratie in mijn toekomstige beroepspraktijk zou zijn, maar ook van kennis. In de opleiding was echter weinig aandacht voor de persoonlijke ervaringen van studenten. In dit artikel houd ik een pleidooi voor peer support. Het zou verankerd moeten worden binnen het hedendaagse social workonderwijs.

Bronnen

 1. Davidson, L., Shahar, G., Staynar, D. A., Chinman, M., Rakfeldt, J., & Tebes, J. K. (2004). Supported socialization for people with psychiatric disabilities: Lessons from a randomized controlled trial. Journal of Community Psychology, 32, 453-477.Google Scholar
 2. Davidson, L., Bellamy, C., Guy, K., & Miller, R. (2012). Peer support among persons with severe mental illnesses: A review of evidence and experiences. World Psychiatry, 11, 123-128.Google Scholar
 3. Dumont, J. M., & Jones, K. (2002). Findings from a consumer/survivor defined alternative to psychiatric hospitalization. Outlook, Spring, 4-6.Google Scholar
 4. Erp, N. van., Boertien, D., Rooijen, S. van., Bakel, M. van., & Smulders, R. (2015). Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid. Geraadpleegd op 09-05-2018, van assets.trimbos.nl/docs/c341208c-1c20-41a3-a11c-af6aac4c5c2f.pdfGoogle Scholar
 5. Franssen, G.,Tol, N. van & Weerman, A. (2014). Afstudeerrichting GGZ-agoog: landelijk onderwijsarrangement. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 6. Gartner, A.J. & Riessman, F. (1982). Self-help and mental health. Hospital & Community Psychiatry 33(8):631-5.Google Scholar
 7. GGZnieuws (2018). Ruim 1 op de drie studenten kampt met psychische klachten. Geraadpleegd op 20-05-2018, van www.ggznieuws.nl/home/ruim-1-op-de-drie-studenten-kampt-met-psychische-klachten/
 8. Karbouniaris, S. & Brettschneider, E. (2009). Ervaringsdeskundigheid in het onderwijs. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.Google Scholar
 9. Kan, J. & Van Dooremolen, A. (2009). Ervaringskennis van SPH studenten: Onderzoek naar de betekenis die SPH studenten geven aan ervaringskennis op het gebied van psychiatrie en verslaving. Zwolle: Hogeschool Windesheim.Google Scholar
 10. Mead, S., Hilton, D., & Curtis, L. (2001). Peer support: A theoretical perspective. Psychiatric Rehabilitation Journal, 25, 134-141.Google Scholar
 11. Phrenos (2017). Leerplan ervaringsdeskundigheid zorg en welzijn. Geraadpleegd op 20-05-2018, van www.kenniscentrumphrenos.nl/items/leerplan-ervaringsdeskundigheid-zorg-en-welzijn/
 12. Repper, J., & Carter, T. (2011). A review of the literature on peer support in mental health services. Journal of Mental Health, 20, 392–411.Google Scholar
 13. Stuur, A. (2009). De creatieve professional. Met afstand het meest nabij. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 14. Weerman, A. (red.) (2012). Deskundig door de verslaving: Praktijken en dilemma’s bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Roy Leunen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations