Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 37–38 | Cite as

Goede voornemens voor 2019

  • Annemarie Meijers
Wetten en Regels
  • 2 Downloads

Samenvatting

Zo rondom de jaarwisseling nemen we ons weer voor om in het nieuwe jaar gezonder te gaan leven. Het is een van de eerste goede voornemens die sneuvelt, maar ook een die meestal bovenaan ons lijstje staat: minder en gezonder eten, meer bewegen en voldoende rust en ontspanning. Dit jaar helpt de overheid een handje. Per 1 januari 2019 maakt de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) onderdeel uit van het basispakket van onze zorgverzekering. Wat betekent dat?

Noten

  1. 1.
    BMI staat voor Body Mass Index en is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte. Je kunt je BMI berekenen via bijvoorbeeld de meter op de site van het Voedingscentrum.Google Scholar
  2. 2.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Annemarie Meijers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations