Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 39–42 | Cite as

Ik vertrek

  • Lies Schilder
Van de BPSW
  • 22 Downloads

Samenvatting

Een nieuwe herfst en een nieuw begin. Zo begon ik zeven jaar geleden mijn eerste column voor deze nieuwsbrief. Buiten stormde het en ik vroeg me af of dat een voorteken was. Nu, zeven jaar later weet ik dat ik boeiende, en inderdaad ook stormachtige periodes tegemoet ging. Waarin ik het een eer vond om in samenwerking én belangenstrijd met andere partijen het sociaal werk te versterken en de belangen van onze beroepsgroep te behartigen.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Lies Schilder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations